Service, garantie en klachten

Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van All4running of de fabrikant zijn verricht.
  • indien geen wettelijk aankoopbewijs kan worden overlegd; dit is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  • indien het gebreken betreft die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

Garantiebewijs

Om gebruik te kunnen maken van de service en garantie, moet je altijd beschikken over wettelijk bewijs dat het product bij ons is gekocht. Voor garantie-aanspraken kun je contact opnemen met onze klantenservice via Info@all4running.be. Stuur bij reclamatie je bestelnummer en (indien relevant) foto's mee.

 

Klachten

Wij streven ernaar een zo goed mogelijke service te bieden aan onze klanten. Mocht er toch iets zijn waarover je niet tevreden bent, verzoeken wij je vriendelijk dit zo snel mogelijk aan ons te melden via info@all4running.be, met vermelding van je bestelnummer en (eventueel) foto's. Een gemotiveerde klacht is voor ons waardevol. Wij zullen je klacht met zorgvuldigheid afhandelen.

 

Klachten/garantie bij elektronica

Heb je een elektronisch product bij All4running gekocht en vertoont dit een defect? Dan heb je tot 2 jaar garantie (m.u.v. verlichting), wanneer het een productiefout of softwarematig defect betreft.
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnnen zijn, verzoekt All4running je vriendelijk de klacht te mailen naar info@all4running.be onder vermelding van je bestelnummer, een duidelijke omschrijving van de klacht en (indien relevant) foto's.
Wanneer het product ter reparatie of ruiling opgestuurd wordt, stuur dan geen doosje, kabeltje of andere accessoires mee - deze worden niet naar je teruggestuurd.